เกมส์



เกมส์เทเลทับบี้บิน : 2,167 times


วิธีการเล่น :
เกมส์เทเลทับบี้บิน Antenna Baby Flight ใช้เมาส์ในการเล่นเกมส์ โดยคลิกเมาส์เพื่อให้ตัวเราบินขึ้นไป หากคลิกรัวๆก็จะบินสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยให้เราบินไปตามทางคอยระวังอุปสรรคและศัตรูต่างๆตามเส้นทางให้ดีๆและบินไปให้ได้ระยะทางไกลที่สุด





แจ้งปัญหาเกมส์ที่นี่จ้า