เกมส์เกมส์วางระเบิดสะพานสงคราม 2 : 2,765 times


วิธีการเล่น :
เกมส์วางระเบิดสะพานสงคราม 2 Bridge Tactics 2 ใช้เมาส์ในการเล่นเกมส์ โดยให้เราวางระเบิดบริเวณสะพานโดยคลิกเมาส์ที่สะพานจนหมดทุกอัน เมื่อวางครบแล้วก็กดปุ่ม Ready เพื่อเล่นเกมส์ และจะมีเหล่าทหารและรถทหารข้ามสะพานมา ให้เราคลิกที่ระเบิดเพื่อจัดการทหารเหล่านี้และทำลายสะพานให้มากที่สุด และคะแนนก็ต้องมากกว่าระดับที่กำหนดด้วยเพื่อให้ผ่านไปยังภารกิจต่อไป
แจ้งปัญหาเกมส์ที่นี่จ้า