เกมส์เกมส์ลิงจอดยาน : 1,778 times


วิธีการเล่น :
เกมส์ลิงจอดยาน ใช้ปุ่มลูกศรในการบังคับทิศทางของยานอวกาศของลิง เราต้องขับไปเก็บผลไม้ให้ครบทุกชิ้น เมื่อเราเก็บครบแล้วก็จะมีที่จอดยานปรากฏขึ้น แล้วให้เราขับไปจอดให้เรียบร้อย ซึ่งเราต้องจอดด้วยความนิ่มนวล เพราะยานอาจจะพังได้หากจอดแรง
แจ้งปัญหาเกมส์ที่นี่จ้า