เกมส์เกมส์ยิงจรวดใส่คน : 1,806 times


วิธีการเล่น :
เกมส์ยิงจรวดใส่คน Rocket Man ใช้เมาส์คลิกในบริเวณวงกลมที่กำหนดเพื่อยิงจรวดออกไป จากนั้นให้เรารีบลากเมาส์ไปตามทาง เพื่อยิงจรวดไปหาคนภายในฉากโดยลากเมาส์ไปมาเพื่อบังคับทิศทางของจรวดให้บินไปตามทางที่เราต้องการ
แจ้งปัญหาเกมส์ที่นี่จ้า