เกมส์เกมส์ทำความสะอาดร้านเสริมสวย Spa Salon Cleanup : 2,026 times


วิธีการเล่น :
เกมส์ทำความสะอาดร้านเสริมสวย Spa Salon Cleanup ใช้เมาส์ในการเล่นเกมส์นี้ เราจะต้องทำความสะอาดและจัดระเบียบให้กับร้านเสริมสวยร้านนี้ ซึ่งจะมีขยะและสิ่งของวางอยู่กระจัดกระจายเต็มไปหมด ให้เราทำความสะอาดโดยนำขยะไปทิ้งลงในถังและสิ่งของอื่นๆก็นำไปวางให้เข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ทันภายในเวลาที่กำหนด
แจ้งปัญหาเกมส์ที่นี่จ้า