เกมส์เกมส์จอมโจรคิดขโมยบล็อก : 2,266 times


วิธีการเล่น :
เกมส์จอมโจรคิดขโมยบล็อก Robbery Physics ใช้เมาส์ในการเล่นเกมส์ ให้เราคลิกเมาส์ที่บล็อกที่เป็นไม้เพื่อทำลายทิ้ง โดยเราจะต้องทำให้บล็อกโลหะหล่นลงมาที่พื้นอย่างปลอดภัยโดยอย่าให้หล่นลงจากรถ
แจ้งปัญหาเกมส์ที่นี่จ้า